Всеукраїнське об’єднання старост:

є добровільним об’єднанням старост, що створене з метою розвитку інституту старост, підвищення ролі старост у суспільно-політичному житті держави,  та захисту їх законних прав та інтересів.

Всеукраїнське об’єднання старост:

  • співпрацює з урядом та парламентом, розробляє пропозиції щодо внесення змін до законодавства в сфері діяльності старост;
  • проводить консультації з органами місцевого самоврядування;
  • готує рекомендації з питань подальшого розвитку місцевого самоврядування, захисту прав і законних інтересів територіальних громад, та підготовки кадрів;
  • налагоджує зв’язки з іноземними та міжнародними організаціями, чия діяльність спрямована на вирішення аналогічних проблем

Організація створена для поширення найкращих практик   сучасного та ефективного управління: